Onderwijsadviesbureau: wanneer heb je deze nodig?

Bij onderwijsinstellingen zoals basisscholen, middelbare scholen, hogescholen en universiteiten loopt niet altijd alles op rolletjes. Zo kan een instelling bijvoorbeeld constateren dat er te weinig ondersteuning is voor bepaalde leerlingen of dat er wat verbetering mag gaan zitten in de onderwijskwaliteit. Er zijn talloze vraagstukken waar een onderwijsinstelling tegenaan kan lopen. Bij deze vraagstukken kan er vaak gedacht worden aan het inschakelen van een onderwijs adviesbureau. Er zijn over het algemeen twee redenen om in zee te gaan met een onderwijs adviesbureau: bij het constateren van een probleem of bij het maken van toekomstplannen.

Constateren van een probleem

Zoals al is toegelicht, kunnen onderwijsinstellingen tegen meerdere problemen aanlopen. Zoals het tekort aan goede ondersteuning voor leerlingen of samenwerkingen die niet helemaal lekker lopen. Dit kunnen ze uit meerdere bronnen, zowel intern als extern, constateren. Vaak is dit een bepaald probleem die niet makkelijk vanuit de school zelf aan te pakken is. Soms hebben de scholen ook gewoon geen expertise daarvoor in huis. Een onderwijs adviesbureau kan een adviesproject starten. Zo’n bureau doet onderzoek naar het probleem op die school, maakt op basis daarvan uiteindelijk een advies. Er wordt gekeken welke aanpak hierbij het meest effectief kan zijn. Hopelijk zijn de kaarten daarna Goed Geschud en is het probleem opgelost. 

Maken van toekomstplannen

Sommige scholen schakelen een adviesbureau in als zijn een probleem willen voorkomen. Zij denken vanuit de toekomst. Er is dus nog geen sprake geweest van een probleem, maar de instelling wil simpelweg iets verbeteren. Dit gebeurt nogal vaak bij een onderwijsinstelling als een proces of aanpak verouderd. Bijvoorbeeld als een school een nieuw strategisch plan wil opstellen. Ook hierbij kan een onderwijs adviesbureau dus zeker van pas komen. Vaak wordt hierbij een soortgelijke aanpak als bij een probleemstelling gehanteerd, beginnend met een onderzoek. Uiteindelijk wordt dus een bepaald advies gedeeld die hopelijk een goed vooruitzicht biedt aan de onderwijsinstelling.